گارانتی و خدمات پس از فروش


گارانتی

در صورت تشخیص کارشناسان خدمات پس از فروش مجموعه شوزمارکت، مبنی بر معیوب شدن محصول به صورت طبیعی مانند بازشدن دوردوزی کفش، جدا شدن زیره کفش از رویه، پوسیدن و پاره شدن چرم به صورت عادی و .... محصول معیوب ظرف مدت 72 ساعت کاری تعویض و محصولی جدید به شما تحویل داده می‌شود. این شرایط برای تمامی محصولات فروشگاه های شوز مارکت تا شش ماه پس از خرید امکانپذیر است.


خدمات پس از فروش

با گذشت شش ماه از گارانتی محصول، در صورتی که برای کفش مشکلی پیش بیاید و ترمیم آن امکان پذیر باشد، کفش به صورت رایگان ترمیم می‌شود.


تعویض و بازگشت کالا

تنها در صورتی که محصول آسیبی ندیده باشد و حداکثر 72 ساعت از خرید گذشته باشد امکان تعویض کالا با محصول هم قیمت یا محصولی با قیمت بالاتر وجود دارد.


  • امکان بازگشت کالا به هیچ وجه وجود ندارد.