پا

چگونه کفش مناسبی برای خود پیدا کنیم؟

/%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8

به طور خلاصه و مفید کفش مناسب کفشی است که پس از استفاده پاهای شما در آن سالم و راحت باشد. کفشی که مانع از عرق کردن پای شما شده، کفشی که سفت نبوده، بر قسمت خاصی از پا فشار مضاعف نمی آورد، مطابق با آناتومی پای شماست، با انعطافی که دارد به پای شما اجازه تحرک می دهد و در مقابل هر عامل آسیب زایی مقاوم است.

راهنمای جامع آناتومی کفش و ویژگی‌های آن

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%B4

آیا میدانستید کفش هم دارای آناتومی است؟ آیا میدانستید اگر اجزای کفش را بهتر بشناسید میتوانید مانند یک حرفه‌ای کفش‌شناس خرید کنید و متناسب با ارزش هر کفش پول پرداخت کنید؟ داشتن اطلاعات کافی درمورد یک محصول به شما کمک می‌کند تا هنگام خرید انتخاب مناسب‌تری داشته و از محصول خریداری شده رضایت بیشتری داشته باشید، لذا شناخت آناتومی (اجزای تشکیل دهنده + ویژگی‌های کارکردی) کفش برای انتخابی مناسب ضروری است.

سیر تاریخی کفش، از پیدایش تا امروز

/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%B4

در بین تمام اندامهای انسان، پاها بیشترین تعداد استخوان را داشته بنابراین در برابر فشاراجسام خارجی آسیب بیشتری میبیند؛ با توجه به این شرایط یک انسان بدوی را فرض کنید که برای گذران امورات روزمره مجبور است با پایی برهنه ساعتها روی زمین ناهموار، یا پر از سنگ و عوامل آسیبزا، یا زمین خیس یا خشک ، یا زمین داغ و سرد حرکت کند.