کفش مناسب

چگونه کفش مناسبی برای خود پیدا کنیم؟

/%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8

به طور خلاصه و مفید کفش مناسب کفشی است که پس از استفاده پاهای شما در آن سالم و راحت باشد. کفشی که مانع از عرق کردن پای شما شده، کفشی که سفت نبوده، بر قسمت خاصی از پا فشار مضاعف نمی آورد، مطابق با آناتومی پای شماست، با انعطافی که دارد به پای شما اجازه تحرک می دهد و در مقابل هر عامل آسیب زایی مقاوم است.